Xuất kho tiếng Anh là gì?

【HỎI】Xuất kho tiếng Anh là gì?

Xuất kho tiếng Anh là gì? Xuất kho (issue) là hành động vận chuyển hàng hóa ra khỏi kho để giao hàng. Một số thuật ngữ tiếng anh trong ngành quản lý kho hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, xuất nhập tồn kho mà nhân viên thủ kho, quản lý kho cần nhớ: Kho: Stock/Inventory Inventory có ý nghĩa là…

Tiếp tục đọc

Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

【HỎI】Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Sở xây dựng là gì? Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng…

Tiếp tục đọc

Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

【Hỏi Đáp】Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Trí tuệ là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa con người và con vật. Nhờ có trí tuệ mà con người không ngừng phát triển. Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là những quyền pháp lý đạt được trên cơ sở bảo hộ của nhà nước nước với những thành…

Tiếp tục đọc

Quy cách sản phẩm là gì?

XEM NGAY – Quy cách sản phẩm là gì?

Quy cách sản phẩm là gì? Quy cách sản phẩm (product specification) là những yêu cầu về mặt kĩ thuật đối với một sản phẩm (nói tổng quát). Khi đàm phán, ký kết hợp đồng những vấn đề liên quan đến tên gọi, chất lượng, quy cách đóng gói và vấn đề kiểm định chất lượng hàng hóa không thể…

Tiếp tục đọc

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

【HỎI】Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

Đối với những hợp đồng có nội dung chưa cụ thể hoặc chưa rõ ràng, các bên tham gia giao kết có thể lập một văn bản kèm theo hợp đồng với mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc nêu chi tiết các quy định còn mập mờ trong hợp đồng, văn bản kèm theo này được gọi là phụ…

Tiếp tục đọc

Nhượng quyền thương mại là gì? Ví dụ về nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là gì? Ví dụ về nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là gì? Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, kinh doanh, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến…

Tiếp tục đọc

Nhượng quyền thương hiệu tiếng Anh là gì?

GIẢI ĐÁP – Nhượng quyền thương hiệu tiếng Anh là gì?

Nhượng quyền thương hiệu là gì? Nhượng quyền thương hiệu hay nhượng quyền kinh doanh (nguyên văn từ tiếng Pháp: franchise, nghĩa là trung thực hay tự do) là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức (gọi là bên nhận nhượng quyền) được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh…

Tiếp tục đọc

Khái niệm phát triển là gì?

GIẢI ĐÁP – Khái niệm phát triển là gì?

Khái niệm phát triển là gì? Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm phát triển dùng để chỉ quá trình vận động theo chiều hướng đi lên của sự vật: từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn. Ví dụ, quá trình biến đổi của các giống loài từ bậc thấp lên bậc cao; quá trình thay thế…

Tiếp tục đọc

Hình ảnh thương hiệu là gì?

【Hỏi Đáp】Hình ảnh thương hiệu là gì?

Hình ảnh (image) gợi lên cảm xúc và nhận thức. Đối với một Thương hiệu (brand) việc trước tiên nó gợi lên một cái tên Thương hiệu (Brand name), sản phẩm (product) và những cảm nhận cũng như hiểu biết của người tiêu dùng về Thương hiệu đó. Hình ảnh thương hiệu là gì? Hình ảnh Thương hiệu (Brand image)…

Tiếp tục đọc

Giấy ủy quyền trong tiếng Anh là gì?

【HỎI】Giấy ủy quyền tiếng Anh là gì?

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Hình thức Giấy ủy quyền được coi là một hình thức ủy quyền theo Bộ luật Dân sự…

Tiếp tục đọc