【Hỏi Đáp】Người tham chiếu là gì

Người tham chiếu”để nhà tuyển dụng xác minh thông tin trong quá trình trao đổi với các ứng viên tham gia ứng tuyển. Người tham chiếu thường là đồng nghiệp, sếp cũ, khách hàng, đối tác hoặc giáo viên cũ của ứng viên.   Tham chiếu thông tin ứng viên   Trong quy trình tuyển dụng của hầu hết các công ty, tham chiếu thông tin…

Tiếp tục đọc

【Hỏi Đáp】Tổ dân phố tiếng Anh là gì?

Tổ dân phố, hoặc khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu, … là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư tại Việt Nam. Tổ dân phố tiếng Anh là gì?   Tổ dân phố tiếng Anh là: Civil group   Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố   Tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư…

Tiếp tục đọc

【Hỏi Đáp】Thông tư tiếng Anh là gì?

Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định. Thông tư do Bộ hay cơ quan ngang Bộ ban hành, thường do Bộ trưởng hay chủ tịch ký.   Thông tư tiếng Anh là gì?   Thông tư tiếng Anh là: Circular   Phân…

Tiếp tục đọc

【Hỏi Đáp】Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?

Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ quan thực thi pháp luật tại các cấp tỉnh, huyện và xã. Các chức danh của Ủy ban nhân dân được Hội đồng nhân dân cấp tương ứng bầu ra và có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Hội…

Tiếp tục đọc

【Hỏi Đáp】Thượng tá tiếng Anh là gì?

Thượng tá là quân hàm mức đầu tiên của cán bộ cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam, thường được dịch sang tiếng Anh là Senior Lieutenant Colonel. Dưới quân hàm thượng tá là từ trung tá xuống đến thượng úy là cán bộ trung cấp. Cấp hàm thượng tá của Quân đội Nhân dân Việt Nam Tại Việt Nam, thượng tá là…

Tiếp tục đọc

Xuất kho tiếng Anh là gì?

【HỎI】Xuất kho tiếng Anh là gì?

Xuất kho tiếng Anh là gì? Xuất kho (issue) là hành động vận chuyển hàng hóa ra khỏi kho để giao hàng. Một số thuật ngữ tiếng anh trong ngành quản lý kho hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, xuất nhập tồn kho mà nhân viên thủ kho, quản lý kho cần nhớ: Kho: Stock/Inventory Inventory có ý nghĩa là…

Tiếp tục đọc

Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

【HỎI】Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Sở xây dựng là gì? Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng…

Tiếp tục đọc

Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

【Hỏi Đáp】Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Trí tuệ là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa con người và con vật. Nhờ có trí tuệ mà con người không ngừng phát triển. Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là những quyền pháp lý đạt được trên cơ sở bảo hộ của nhà nước nước với những thành…

Tiếp tục đọc

Quy cách sản phẩm là gì?

XEM NGAY – Quy cách sản phẩm là gì?

Quy cách sản phẩm là gì? Quy cách sản phẩm (product specification) là những yêu cầu về mặt kĩ thuật đối với một sản phẩm (nói tổng quát). Khi đàm phán, ký kết hợp đồng những vấn đề liên quan đến tên gọi, chất lượng, quy cách đóng gói và vấn đề kiểm định chất lượng hàng hóa không thể…

Tiếp tục đọc

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

【HỎI】Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

Đối với những hợp đồng có nội dung chưa cụ thể hoặc chưa rõ ràng, các bên tham gia giao kết có thể lập một văn bản kèm theo hợp đồng với mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc nêu chi tiết các quy định còn mập mờ trong hợp đồng, văn bản kèm theo này được gọi là phụ…

Tiếp tục đọc