Home / Chưa được phân loại / 【HỎI】1 lít bằng bao nhiêu m3

【HỎI】1 lít bằng bao nhiêu m3

【HỎI】1 lít bằng bao nhiêu m3

Một đơn vị thể tích theo hệ mét, thường được sử dụng để biểu thị nồng độ chất hóa học trong một thể tích không khí. Một mét khối bằng 35,3 feet khối hoặc 1,3 thước khối. Một mét khối cũng bằng 1000 lít hoặc một triệu centimet khối.

Công thức chuyển đổi từ Lít sang Mét khối

                                           L
m³ =                             ————
                                       1000.0
Vậy 1L = 0.001000000 m³

1m3 bằng bao nhiêu lít nước, 1 mét khối nước khí bằng bao nhiêu lít

Đây là 1 kiến thức căn bản, tuy nhiên có thể khá nhiều người sẽ quên, dưới đây là mối liên hệ giữa các đơn vị đo thể tích m, dm, cm, mm và lít nước, khi…

1 dm3 = 1 lít nước

1 m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000.000.000 mm3

==> 1 m3 = 1000 lít nước

Tương tự thế, không chỉ là lít nước, lít khi, thể tích khác như 1 m khối đá, cát,… cũng

Hình ảnh minh họa 1 mét khối nước = 1000l

About Chien2

Check Also

【PDF】Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC HP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ………………………….. Contents1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *