Home / Chưa được phân loại / 【PDF】Bài mẫu kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4

【PDF】Bài mẫu kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4

Bài mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XII là bản tổng kết quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên trong năm. Thông qua bản tự kiểm điểm này mỗi Đảng viên sẽ tự nhận ra những ưu điểm và nhược điểm của bản thân đồng thời đưa ra những phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn những mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ. Dưới đây là Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG ĐIỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC Quảng Điền, ngày 28 tháng 02 năm 2017

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Năm 2017

Họ và tên : Ty Thị Hằng

Ngày tháng năm sinh: 05/ 09/ 1970

Ngày vào đảng: 09/10/2013. Ngày chính thức: 09/10/2014

Chức vụ Đảng : Không

Chức vụ chính quyền, đoàn thể :

Đơn vị công tác :Trường Tiểu học Quảng Điền

Sinh hoạt tại Chi bộ : Trường Tiểu học Quảng Điền

Qua quá trình học tập và nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về 27 nội dung “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa”. Đã nêu trong nghị quyết. Với chức trách, nhiệm vụ của Đảng viên và nhiệm vụ được giao tôi xin kiểm điểm như sau.

I/ ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM

1. Ưu điểm, kết quả công tác:

(Theo 4 nội dung hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của ban tổ chức Trung ương)

1.1. Về tư tưởng chính trị:

 • Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp;
 • Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng.
 • Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Luôn an tâm công tác.

1.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống :

 • Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
 • Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.
 • Trung thực, thẳng thắn,giữ gìn sự đoàn kết,thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 • Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy  tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không  được làm.
 • Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

1.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

 • Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định .
 • Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra .
 • Có tinh thần cầu tiến, không ngừng hoc hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống ;
 • Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao ;
 • Hết lòng hết sức với công việc được giao.
 • Đảm bảo ngày giờ công.
 • Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định.
 • Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.
 • Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

1.4. Về tổ chức, kỷ luật :

 • Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
 • Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.
 • Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

2. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

 • Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.
 • Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.
 • Chưa tìm ra được các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn trong nhà trường,
 • Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.
 • Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình
 • Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

 • Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
 • Phát huy ưu điểm, khắc phục  về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
 • Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.
 • Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành.
 • Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.
 • Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình các khu dân cư, hoạt động của chi hội, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các công việc kịp thời.
 • Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.
 • Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao
 • Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn  trong cách giải quyết các tình huống.
 • Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
 • Cần linh hoạt, thật cẩn thận trong giải quyết công việc, tránh tư tưởng  chủ quan.
 • Học  hỏi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi từ các đồng cùng bộ môn ở ccác trường bạn trong khu vực.Tham mưu với ban giám hiệu mua tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả.

                                                                                                                                      NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

 

                                                                                                                                                Ty Thị Hằng

II/ CHI BỘ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

T/M CHI BỘ

Bí thư

(Ký ghi rõ họ tên)

III/ NHẬN XÉT CỦA ĐẢNG ỦY XÃ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY

(Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm: Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12

About Chien2

Check Also

【PDF】Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC HP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ………………………….. Contents1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *