Home / Tin Tức / 【PDF】Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất

【PDF】Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ……………….. ……., ngày….. ,tháng….., năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:………………

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………

Chi bộ:…………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Về tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

— Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

— Hoàn thành tốt nhiệm vụ

— Hoàn thành nhiệm

— Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

— Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

— Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

— Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

— Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Chi bộ phân loại chất lượng

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………, ngày……tháng…..năm…..
T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

About Chien2

Check Also

Smartphone ASUS PadFone 2 đã có mặt ở Việt Nam

Về cơ bản, PadFone 2 với màn hình 4.7”, trọng lượng 135g, sản phẩm có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *