Home / Chưa được phân loại / 【PDF】Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ

【PDF】Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

SỐ:      /BB-ĐCHĐ

  • Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;
  • Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;
  • Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Mai Đình- huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội- VN

Điện thoại: (024)35840905                                                MST: 0101640729

Đại diện……………………………………          Chức vụ: ……………………………….

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………….           MST: ……………………………………

Đại diện:………………………………..               Chức vụ: ……………………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………… ký hiệu ……….  ngày ……….. và xuất hóa đơn điều chỉnh số …………… ký hiệu………….. ngày …………. (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………….

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnh Nội dung sau điều chỉnh

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN                                                 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)                           Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Lưu ý:

(*): Trường hợp nội dung hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Xem thêm: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng

About Chien2

Check Also

【PDF】Bài viết học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay

Contents1 BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *