Home / Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

【PDF】Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC HP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ………………………….. BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017 Họ và tên: …………………………….. Sinh ngày: ………………….. Đơn vị công tác: …………………………………………………………… Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………….. Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………. …

Read More »