Home / Chưa được phân loại (page 4)

Chưa được phân loại

【HỎI】Attn là gì?

【HỎI】Attn là gì? Và trọng tâm của bài viết này là nói về từ viết tắt Attn. Attn là một từ ngữ cũng khá quen thuộc hiện nay nếu ai đã tìm hiểu và sử dụng tiếng Anh nhiều sẽ có nhiều những trường hợp gặp phải từ viết tắt Attn này. Vậy attn có …

Read More »

【HỎI】1 lít bằng bao nhiêu m3

【HỎI】1 lít bằng bao nhiêu m3 Một đơn vị thể tích theo hệ mét, thường được sử dụng để biểu thị nồng độ chất hóa học trong một thể tích không khí. Một mét khối bằng 35,3 feet khối hoặc 1,3 thước khối. Một mét khối cũng bằng 1000 lít hoặc một triệu centimet khối. Công thức …

Read More »

【HỎI】Chi cục thuế tiếng Anh là gì?

【HỎI】Chi cục thuế tiếng Anh là gì? Chi cục thuế (tiếng Anh: Tax Department) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, …

Read More »

【HỎI】Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

【HỎI】Sở xây dựng tiếng Anh là gì? Sở xây dựng (tiếng Anh: Department of Construction) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ …

Read More »