Home / Chưa được phân loại (page 5)

Chưa được phân loại

【HỎI ĐÁP】Ban kiểm soát tiếng Anh là gì?

【HỎI ĐÁP】Ban kiểm soát tiếng Anh là gì? Ban kiểm soát (tiếng Anh: Supervisory Board) là tổ chức phụ thuộc công ty được lập ra bởi Hội đồng quản trị nhằm giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động …

Read More »

【HỎI】Xuất kho tiếng Anh là gì?

【HỎI】Xuất kho tiếng Anh là gì? Xuất kho (tiếng Anh: Issue)    Phiếu xuất kho được gọi là chứng từ thực hiện, nó chứng minh cho nghiệp vụ về xuất kho một loại hàng tồn kho nào đó. Là do kế toán hoặc người phụ trách viết phiếu khi muốn xuất vật tư, sản …

Read More »

【HỎI】Công đoàn tiếng Anh là gì?

【HỎI】Công đoàn tiếng Anh là gì? Công đoàn (tiếng Anh: Company Union) là một hiệp hội của những người làm công ăn lương có mục đích duy trì hay cải thiện các điều kiện thuê mướn họ” Trải qua 300 năm, các công đoàn phát triển thành nhiều dạng thức, dưới …

Read More »

【TOP 2018】Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid hoặc Thoả ước Madrid có chỉ định Việt Nam

【TOP 2018】Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid hoặc Thoả ước Madrid có chỉ định Việt Nam 11. Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid hoặc Thoả ước Madrid có chỉ định Việt Nam a. Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: …

Read More »