Home / Chưa được phân loại (page 6)

Chưa được phân loại

【HỎI】Báo giá tiếng Anh là gì?

【HỎI】Báo giá tiếng Anh là gì? Báo giá (tiếng Anh: Quote) là một bản chào giá cố định mà bạn không thể thay đổi khi khách hàng đã chấp nhận, kể cả trong trường hợp bạn làm nhiều việc hơn dự kiến. Trong trường hợp không chắc chắn về khối lượng …

Read More »