Ấn tượng Festival Trà

Cây chè trên vùng đất có truyền thống cách mạng, quê hương thép gang của Tổ quốc. Nhiều du khách trong nước, quốc tế khi về dự Festival, thưởng trà Thái Nguyên giữa hội đã trầm trồ: Trà Thái Nguyên thơm, ngon nổi tiếng nhất nước, bởi cây chè ở …

Read More »