【PDF】Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2017

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỀN HÓA” TRONG NỘI BỘ (Tài liệu chuyên đề năm 2017 – kèm theo Công văn số 25-CV/BTGHU, ngày …

Read More »

【PDF】Bài thu hoạch học tập nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa xii

Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 dành cho Đảng Viên được Chiphidangkynhanhieu.com sưu tầm và chọn lọc qua buổi học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa 12. Chiphidangkynhanhieu.com xin giới thiệu tới các bạn 04 mẫu bài thu hoạch nghị quyết hội nghị …

Read More »