Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh là gì?

【HỎI】Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh là gì?

Đơn xin nghỉ phép chuẩn bằng tiếng Anh hay Leave of Absence Letter/application for leave là mẫu đơn cần thiết mỗi khi bạn cần xin nghỉ phép một vài ngày vì lý do nào đó như xin nghỉ cưới, xin nghỉ đi du lịch hay giáo viên tiếng Anh cần xin nghỉ việc riêng. Nếu bạn chưa biết cách phải…

Tiếp tục đọc

Danh mục thương hiệu là gì?

【Hỏi Đáp】Danh mục thương hiệu là gì?

1.Tại sao cần có Brand Porfolio strategy ? – Danh mục thương hiệu là tổ hợp tất cả sản phẩm của doanh nghiệp – Việc phát triển danh mục thương hiệu bằng cách tung ra thương hiệu mới nhằm đáp ứng các phân khúc khác nhau. Ngược lại việc cắt giảm các thương hiệu hoạt động không hiệu quả sẽ…

Tiếp tục đọc

Cục sở hữu trí tuệ tiếng anh là gì?

【Hỏi Đáp】Cục sở hữu trí tuệ tiếng anh là gì?

Cục sở hữu trí tuệ là gì? Cục Sở hữu trí tuệ (National Office of Intellectual Property) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu…

Tiếp tục đọc

Công đoàn tiếng Anh là gì?

【HỎI】Công đoàn tiếng Anh là gì?

Công đoàn là gì? Công đoàn (nghiệp đoàn, liên đoàn lao động) là “một hiệp hội của những người làm công ăn lương có mục đích duy trì hay cải thiện các điều kiện thuê mướn họ” [1], hoặc là nghiệp đoàn của những người công nhân. Trải qua 300 năm, các công đoàn phát triển thành nhiều dạng thức,…

Tiếp tục đọc

Chi cục thuế tiếng Anh là gì?

【HỎI】Chi cục thuế tiếng Anh là gì?

Tổng cục Thuế (tên giao dịch tiếng Anh: General Department of Taxation) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân…

Tiếp tục đọc

By-product là gì?

GIẢI ĐÁP – By-product là gì?

By-product là gì? Một sản phẩm phụ (By-product) là một sản phẩm thứ cấp có nguồn gốc từ một quá trình sản xuất hoặc phản ứng hóa học. Nó không phải là sản phẩm chính hoặc dịch vụ được sản xuất. Trong bối cảnh sản xuất , sản phẩm phụ là “đầu ra từ quy trình sản xuất chung không…

Tiếp tục đọc

Báo giá tiếng Anh là gì?

【HỎI】Báo giá tiếng Anh là gì?

Báo giá là một bản chào giá cố định mà bạn không thể thay đổi khi khách hàng đã chấp nhận, kể cả trong trường hợp bạn làm nhiều việc hơn dự kiến. Trong trường hợp không chắc chắn về khối lượng công việc, bạn nên chuyển cho khách hàng một bản giá ước tính. Báo giá trong tiếng Anh…

Tiếp tục đọc

án thành phẩm tiếng Anh là gì?

GIẢI ĐÁP – Bán thành phẩm tiếng Anh là gì?

Bán thành phẩm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bán thành phẩm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bán thành phẩm mình Bán thành phẩm là gì? 1. Bán thành phẩm Là nguyên liệu đã được xử lý một phần, và phải trải qua các xử lý tiếp theo trước khi…

Tiếp tục đọc

Ban kiểm soát tiếng Anh là gì?

【HỎI ĐÁP】Ban kiểm soát tiếng Anh là gì?

Ban Kiểm soát (Board of Supervisors) của một công ty có nhiệm vụ giống như các cơ quan tư pháp trong mô hình tam quyền phân lập nhằm giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và quản lý điều hành công ty. Cơ cấu Ban kiểm soát Cơ cấu Ban kiểm soát thường bao gồm: 1. Trưởng…

Tiếp tục đọc

Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 CHUẨN NHẤT

Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 CHUẨN NHẤT

Qua nghị quyết trung ương 4 khóa 12 có thể thấy được những định hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong 5 năm tiếp theo cũng như những chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong những năm tới nhằm đưa Việt Nam tiến lên trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời…

Tiếp tục đọc