Chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường: Tăng cường chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu đồ chơi trẻ em LO

Thực hiện công văn số 751/VPCTN –TH, Văn phòng Chủ tịch nước ngày 4/6/2014, thông báo ý kiến của Chủ tịch nước và căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tại công văn số 4586/VPCP- …

Read More »