【HỎI】Báo giá tiếng Anh là gì?

Contents1 【HỎI】Báo giá tiếng Anh là gì?1.1 Bảng giá1.1.1 Báo giá và giá ước tính1.1.2 Giá dự thầu 【HỎI】Báo giá tiếng Anh là gì? Báo giá (tiếng Anh: Quote) là một bản chào giá cố định mà bạn không thể thay đổi khi khách hàng đã chấp nhận, kể cả trong …

Read More »

【HỎI】Giấy ủy quyền tiếng Anh là gì?

Contents1 【HỎI】Giấy ủy quyền tiếng Anh là gì?1.0.1 Điều 581 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định: 1.1 Khác biệt giữa giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền 【HỎI】Giấy ủy quyền tiếng Anh là gì? Giấy ủy quyền (tiếng Anh: Power Of Attorney) được coi là một hình thức ủy quyền …

Read More »

【HỎI】Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh là gì?

Contents1 【HỎI】Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh là gì?1.1 NGHỈ PHÉP THẾ NÀO CHO ĐÚNG?1.1.1 Điều 111. Nghỉ hằng năm1.1.2 Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương 【HỎI】Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh là gì? Nghỉ phép là nhu cầu thiết yếu của nhiều người trong nhiều dịp khác …

Read More »