【Hỏi Đáp】Bán thành phẩm tiếng Anh là gì?

Bán Thành Phẩm Tiếng Anh Là Gì? Bán thành phẩm (tiếng Anh: Semi-finished product) ( nửa thành phẩm) hay sản phẩm dở dang là những sản phẩm đang trong trong quá trình sản xuất, chưa hoàn thành, hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được kiểm nghiệm nhập kho. Phương pháp …

Read More »

【Hỏi Đáp】Danh mục thương hiệu là gì?

Contents1 Danh Mục Thương Hiệu Là Gì?1.1 1. Tại sao cần có Brand Porfolio strategy?1.2 2. Phạm vi và chiến lược mở rộng thương hiệu1.3 3. Yếu tố cần cân nhắc trước khi tham gia nhóm ngành hàng mới1.4 4. Ai sẽ tham gia vào chiến lược xây dựng mở …

Read More »

【Hỏi Đáp】Certificate of registration là gì?

Contents1 Certificate Of Registration Là Gì?1.1 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?1.2 Quyền lợi của người được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu1.3 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có hiệu lực trong vòng bao lâu?1.4 Các trường hợp giấy chứng nhận đăng ký …

Read More »