【Tư Vấn】Kiểm tra thương hiệu đã đăng ký

Kiểm Tra Thương Hiệu Đã Đăng Ký Sau đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm của bạn sẽ được Cục sở hữu trí tuệ xác nhận là sản phẩm độc quyền , sẽ tránh được nhiều phiền phức trong kinh doanh , có thể thưa kiện các đối thủ …

Read More »

【Hỏi Đáp】Hình ảnh thương hiệu là gì?

Hình Ảnh Thương Hiệu Là Gì? Quản lý thương hiệu là quá trình tạo dựng hình ảnh về hàng hoá hoặc dịch vụ trong tâm trí, trong nhận thức của người tiêu dùng Đây là quá trình lâu dài với sự quyết tâm và khả năng vận dụng hợp lý …

Read More »

【Hỏi Đáp】Tài sản thương hiệu là gì?

Contents1 Tài Sản Thương Hiệu Là Gì?1.0.1 HAI HỆ QUY CHIẾU1.0.2 ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU (BRAND AWARENESS)1.0.3 HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU (BRAND IMAGE)1.0.4 VÍ DỤ THỰC TIỄN VỀ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU1.0.5 QUẢNG CÁO (ADVERTISING)1.0.6 SỰ TRUNG THÀNH VỚI THƯƠNG HIỆU (BRAND LOYALTY)1.0.7 ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU (BRAND …

Read More »

【Hỏi Đáp】Nhãn hiệu tiếng Anh là gì?

Nhãn Hiệu Tiếng Anh Là Gì? Nhãn hiệu (tiếng Anh: trademark) là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá dịch vụ cùng loại được sản xuất hoặc cung cấp bởi các doanh nghiệp khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu có thể nhìn thấy được bao gồm từ, ngữ, cụm từ, logo, hình …

Read More »