【Tư Vấn】Ký hiệu copyright

Ký Hiệu Copyright Bản quyền là quyền được pháp luật bảo hộ đối với tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác phẩm khoa học,…Ta có thể thấy ký hiệu này ở cuối trang web, bìa sách hoặc chỗ ghi địa chỉ của nhà sản xuất, nó có …

Read More »

【Hỏi Đáp】Quy cách sản phẩm là gì?

Quy Cách Sản Phẩm Là Gì? Quy cách sản phẩm là những tiêu chuẩn quy định phải đạt đối với từng mặt hàng về tính năng kĩ thuật, kích thước, kiểu cỡ, mốt thời trang, độ bền, độ bóng, độ mượt, độ ẩm, thuận tiện cho việc sử dụng và kèm …

Read More »

【Hỏi Đáp】Khái niệm phát triển là gì?

Contents1 Khái Niệm Phát Triển Là Gì1.1 –    Khái niệm phát triển1.2 –     Khái niệm tăng trưởng và mối quan hệ giữa phát triển và tăng trưởng Khái Niệm Phát Triển Là Gì Trước hết cần làm rõ khái niệm “phát triển”, “phát triển” tuy ban đầu được các nhà …

Read More »

【Hỏi Đáp】By-product là gì?

By-Product Là Gì? By-product (hay gọi: sản phẩm phụ) là những sản phẩm tạo ra do quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm, thường chiếm tỷ lệ nhỏ và không phải mục đích của quy trình công nghệ. Đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ dây chuyền sản xuất. Cách tính giá thành theo …

Read More »