Home / Tư vấn

Tư vấn

【Tư Vấn】Kiểm tra thương hiệu đã đăng ký

Kiểm Tra Thương Hiệu Đã Đăng Ký Sau đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm của bạn sẽ được Cục sở hữu trí tuệ xác nhận là sản phẩm độc quyền , sẽ tránh được nhiều phiền phức trong kinh doanh , có thể thưa kiện các đối thủ …

Read More »

【Tư Vấn】Ký hiệu copyright

Ký Hiệu Copyright Bản quyền là quyền được pháp luật bảo hộ đối với tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác phẩm khoa học,…Ta có thể thấy ký hiệu này ở cuối trang web, bìa sách hoặc chỗ ghi địa chỉ của nhà sản xuất, nó có …

Read More »