【Hỏi Đáp】Người tham chiếu là gì

Người tham chiếu”để nhà tuyển dụng xác minh thông tin trong quá trình trao đổi với các ứng viên tham gia ứng tuyển. Người tham chiếu thường là đồng nghiệp, sếp cũ, khách hàng, đối tác hoặc giáo viên cũ của ứng viên.   Tham chiếu thông tin ứng viên   Trong quy trình tuyển dụng của hầu hết các công ty, tham chiếu thông tin…

Tiếp tục đọc

【Hỏi Đáp】Tổ dân phố tiếng Anh là gì?

Tổ dân phố, hoặc khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu, … là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư tại Việt Nam. Tổ dân phố tiếng Anh là gì?   Tổ dân phố tiếng Anh là: Civil group   Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố   Tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư…

Tiếp tục đọc

【Hỏi Đáp】Thông tư tiếng Anh là gì?

Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định. Thông tư do Bộ hay cơ quan ngang Bộ ban hành, thường do Bộ trưởng hay chủ tịch ký.   Thông tư tiếng Anh là gì?   Thông tư tiếng Anh là: Circular   Phân…

Tiếp tục đọc

【Hỏi Đáp】Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?

Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ quan thực thi pháp luật tại các cấp tỉnh, huyện và xã. Các chức danh của Ủy ban nhân dân được Hội đồng nhân dân cấp tương ứng bầu ra và có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Hội…

Tiếp tục đọc

【Hỏi Đáp】Thượng tá tiếng Anh là gì?

Thượng tá là quân hàm mức đầu tiên của cán bộ cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam, thường được dịch sang tiếng Anh là Senior Lieutenant Colonel. Dưới quân hàm thượng tá là từ trung tá xuống đến thượng úy là cán bộ trung cấp. Cấp hàm thượng tá của Quân đội Nhân dân Việt Nam Tại Việt Nam, thượng tá là…

Tiếp tục đọc