【Hỏi Đáp】Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Trí tuệ là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa con người và con vật. Nhờ có trí tuệ mà con người không ngừng phát triển.

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là những quyền pháp lý đạt được trên cơ sở bảo hộ của nhà nước nước với những thành quả của họat động SHTT. Tuy nhiên, do bản chất “vô hình” của lọai quyền này nên chủ thể quyền không thể bảo vệ nó về mặt vật lý. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó vào bất kỳ lúc nào. Vì vậy, nhà nước đặt ra cơ chế “bảo hộ quyền” thông qua việc cấp cho chủ thể quyền độc quyền sử dụng và khai thác đối tượng SHTT. Theo đó, bất kỳ ai muốn sử dụng đối tượng SHTT nếu phải xin phép hoặc được chủ thể quyền cho phép trừ những ngọai lệ vì mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích của từng quốc gia.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cán bộ thực thi cũng có thể nhận diện được tất cả các đối tượng SHTT, tiếp xúc được những thông tin đầy đủ về đối tượng SHTT, về chủ thể quyền, do đó mà hiệu quả của họat động thực thi, bảo hộ quyền SHTT trong thời gian qua vẫn chưa đạt được hiệu quả cao. đó cũng chính là những thông tin mà Quyển sổ tay này hướng đến để phục vụ cho công tác thực thi.

Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

IPR (Intellectual Property Rights),với việc sử dụng từ Property (tài sản), có thể thấy được có một điều gì đó chung giữa giữa việc sở hữu IPR và sở hữu nhà, ô tô. Điều này đúng, tuy nhiên IPR trừu tượng và mơ hồ hơn việc sở hữu nhà hoặc ô tô rất nhiều.

0/5 (0 Reviews)
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *