【HỎI】Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Sở xây dựng là gì?

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng;

phát triển đô thị;

hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị;

công viên, cây xanh đô thị;

quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ;

kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị;

quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản;

vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, Ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với Sở Xây dựng thuộc Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Sở xây dựng và các sở khác tiếng Anh là gì?

Sở xây dựng và các sở khác tiếng Anh là gì?

 • Công an: Department of Public Security
 • Sở Ngoại vụ: Department of Foreign Affairs
 • Sở Tư pháp: Department of Justice
 • Sở Tài chính: Department of Finance
 • Sở Công Thương: Department of Industry and Trade
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Department of Labour, War Invalids and Social Affairs
 • Sở Giao thông vận tải: Department of Transport
 • Sở Xây dựng: Department of Construction
 • Sở Thông tin và Truyền thông: Department of Information and Communications
 • Sở Giáo dục và Đào tạo: Department of Education and Training
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Department of Agriculture and Rural Development
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư: Department of Planning and Investment
 • Sở Nội vụ: Department of Home Affairs
 • Sở Y tế: Department of Health
 • Sở Khoa học và Công nghệ: Department of Science and Technology
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Department of Culture, Sports and Tourism
 • Sở Tài nguyên và Môi trường: Department of Natural Resources and Environment
0/5 (0 Reviews)
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *