Giấy ủy quyền trong tiếng Anh là gì?

【HỎI】Giấy ủy quyền tiếng Anh là gì?

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Hình thức Giấy ủy quyền được coi là một hình thức ủy quyền theo Bộ luật Dân sự…

Tiếp tục đọc