Hình ảnh thương hiệu là gì?

【Hỏi Đáp】Hình ảnh thương hiệu là gì?

Hình ảnh (image) gợi lên cảm xúc và nhận thức. Đối với một Thương hiệu (brand) việc trước tiên nó gợi lên một cái tên Thương hiệu (Brand name), sản phẩm (product) và những cảm nhận cũng như hiểu biết của người tiêu dùng về Thương hiệu đó. Hình ảnh thương hiệu là gì? Hình ảnh Thương hiệu (Brand image)…

Tiếp tục đọc