Nhượng quyền thương hiệu tiếng Anh là gì?

GIẢI ĐÁP – Nhượng quyền thương hiệu tiếng Anh là gì?

Nhượng quyền thương hiệu là gì? Nhượng quyền thương hiệu hay nhượng quyền kinh doanh (nguyên văn từ tiếng Pháp: franchise, nghĩa là trung thực hay tự do) là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức (gọi là bên nhận nhượng quyền) được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh…

Tiếp tục đọc