Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

【Hỏi Đáp】Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Trí tuệ là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa con người và con vật. Nhờ có trí tuệ mà con người không ngừng phát triển. Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là những quyền pháp lý đạt được trên cơ sở bảo hộ của nhà nước nước với những thành…

Tiếp tục đọc